Acemi Yetişkinlik – Gençlik

Çocuklukla erişkinlik arasında fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtığı cinsel –psikoseksüel değişikliklerin gercekleştiği hızlı bir büyüme ve olgunlaşma çağı olan ergenlik günümüzde çok daha karmaşık ve zor geçmekte.

Daha önceki yıllarda gençler aileleri ile uzlaşma yolları ararken şimdi aileler çocuklarını mutlu etmek ve anlaşma zeminleri bulabilmek için çaba harcıyorlar. Hatta bütün olanaklar seferber edilip değişik ilgi alanları sunuluyor. Ya sanat alanında ya da sporun herhangi bir dalında başarı duygusunu yaşayabilmeri için tatil günleri kurstan kursa koşuyorlar.

Bağımsılığını ve sosyal üretkenliğin başladığı bu dönemde hormonal değişiklikler o kadar hızlı olur ki hem gençler hem de aileler ortaya çıkan bu yeni durumla başetmekte zorlanır. Dengeli ve uyumlu ilk okul çocuğu gitmiş yerine çabuk tepki veren güç beğenen bir genç gelmiştir. Gençler için artık kişisel alanları da çok özeldir, ailelerin bu alana girmesinden hoşnut olmazlar. Çünkü artık bu alan arkadaşlar ve diğer ilgi alanları ile dolmuştur. Çabuk sevinir çabuk üzülür çabuk öfkelenirler. Dönemin özellikleri açısından bu tur iniş çıkışlar nomal kabul edilir. Gençler ergenliğin başlarında yeni değerler ve yeni davranış şekilleri ararlar. Ünlü ve popüler kişilere benzemek onları taklit etmek önem kazanır. Kullanılan cep telefon markaları, gidilen popüler mekanlar gençlerin bir gruba dahil olmalarını ve kimlik geliştirmelerini kolaylaştırır. Ancak bu onları farklı kılmaz. Bireyselliklerini ispatlayabilmek adına aykırı davranışlarda bulundukları bile olur. Gençlerin mutsuzlukları ve tatminsizlikleri ailelerini de endişelendirir. Tabii ülkemizdeki sınav sistemleri gençlerin geleceğe güvenle bakabilmelerini ve mesleki kimlik kazanmalarını bir ölçüde zorlaştırmaktadır.

Burada unutulmaması gerken en önemli konu her gençlik döneminin altında bir çocukluk döneminin olduğu gerceğidir.

Sonuç olarak yetkin kişilikli bir birey yetiştirebilmek için yeteri kadar güven ve sosyal destek vermek önemlidir. Aşırıya kaçmak, yetenekleri abartmak gencin bocalamasına, hayat başarısı düşük yetişkinler olmalarına neden olabilir.

YAZAR

Psikolog – Emir Erünsal

TARİH

27 Haziran 2015

İlgili Yazılar