Psikoterapi nedir?

Terim anlamı ile psikoterapi, psiko ve terapi formlarından oluşmaktadır. Psiko ruh ve zihin, terapi ise iyileştirme anlamlarına gelmektedir.
Psikoterapi insanın yaşadığı olaylardan dolayı yaşadığı ruhsal ve davranışsal bozukları çözümleme ve iyileştirme tekniklerinin tümünü kapsayan bilim dalıdır. Psikoterapi her zaman bireyleri tek tek ele almaz, bireyin yaşadığı sorunların kökeninde ailesi veya çevresi olabilme ihtimali psikoterapinin tedavi alanını genişletmektedir.  Psikoterapinin amacı, kişilerin ruhsal yaşadığı sorunların davranışları ile olan ilişkisini çözümlemek ve sonrasında bu sorunlar ile davranış arasındaki bağı iyileştirmektir. Psikoterapi hayatının belirli dönemlerinde sorun yaşayan tüm bireylere uygulanabilir ve tamamen bilimsel bir tedavi yöntemidir. Bireyler veya çevresi, davranış bozukluklarının farkına vararak, sorunun çözümü için psikoterapi uygulanmasını talep edebilirler. Psikoterapistler tarafından çeşitli psikoterapi yöntemleri ile uygulanan bu tedavi, kişinin isteği sayesinde olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Etkili psikoterapi yöntemleri ile bireyler yaşadığı psikolojik sorunların davranışlarına etkisinden kurtulmaktadırlar.

Psikoterapi bireyler tarafından sürekli mutlu olunan seanslar gibi gözükse de, psikoterapi sırasında öncelikle yüzleşme ve farkındalık sağlanması hedeflenmektedir. Bireylere farkına varmayı öğreten psikoterapi sayesinde bireyler mutlu olur ve kendi iç dengelerine kavuşur. Bu nedenle psikoterapide yalnızca mutluluk değil, kendini tanıma da hedeflenmelidir.

Psikoterapi Çeşitleri Nelerdir?

Bütüncül Psikoterapi: Psikoterapiyi en genel kapsayan psikoterapik yöntemlerden biri olan bütüncül psikoterapi, hastaya hangi tekniğin ne zaman uygulanacağını ele alır ve sorunların bütününü izah etmeye yönelik bir yol izler. Esneklik sağlaması bakımından sık tercih edilen bütüncül psikoterapi pratik uygulanan ve evrensel geçerliliği olan bir psikoterapik yöntemdir.

Bilişsel Psikoterapi: Bireylerde bilgi edinimi sırasında oluştan yanlış anlaşılmalar ve oluşan bilgi kalıplarından doğan psikoterapik rahatsızlıkları çözümleyen psikoterapi yöntemidir. Burada sorunun kaynaklandığı bilgi öğrenimini ve yansıdığı davranışlar çözümlenerek iyileştirme yoluna gidilmektedir.

Davranışçı Psikoterapi:  Toplum içerisinde yaşamanın getirdiği davranışsal öğretiler bireylerde yanlış davranışlara ve kişilik bozukluklarına neden olabilmektedir. Davranışçı psikoterapi yöntemi, zorunlu olarak kazanılmış bu davranışların kişilerde yarattığı ruhsal sorunları çözümlemeye yönelik bir yol izlemektedir.

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi: Günümüz psikoterapi tedavi yöntemlerinde en faydalı olduğu gözlemlenen psikoterapi yöntemidir. Bu nedenle günümüzde en çok bilişsel psikoterapi ile davranışçı psikoterapi methodları bir arada kullanılmaktadır.

Varoluşçu Psikoterapi: Bireylerin yaşadığı ruhsal sorunlar bazı zamanlar varoluşu arama durumundan kaynaklanmaktadır. Varoluşçu psikoterapide bireylerin ruhsal sorunları dışarıdan gördüğü etkiler ile değil tamamen kendi içinde yaşadığı varoluş olgusunu açıklama durumundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle varoluşcu psikoterapide sorunlar, ölüm, anlamsızlık, özgürlük, yaratılış gibi kavramlar üzerine kuruludur. Varoluşçu psikoterapide bireyler genellikle ölüm korkusu yaşarlar ve ölümün sorumluluğun kabullenmek istemezler. Varoşlu psikoterapistler ise, bireylerin içerisinde bulunduğu bu durumu önce kavramalarını daha sonra da bu korku ile yüzleşmeleri konusunda destek olurlar.

Sistemik Psikoterapi:  1970’lerin sonlarında ortaya çıkan sistemik psikoterapi, genellikle 10-15 seans arasında grup olarak uygulanan psikoterapi yöntemidir.

Geştalt Psikoterapi: 1940’lı yıllarda ortaya çıkan bir psikoterapik yöntemdir. Bu yöntemde her bireyin kendine özel yetenekleri ve duyguları bulunduğu savunulur. Bireylere kendine özgü olmalarının bilinci kazandırılmaya çalışılarak, hayattan zevk almaları ve kendi yetenekleri doğrultusunda mutlu olmayı öğretilmektedir.

Psikoterapist Nedir?

Psikoterapist, bireylere, gruplara, ailelere ve topluluklara, yaşanan ruhsal sorunlara göre ihtiyacı olan psikoterapi yöntemini uygulayan ve yaşadığı sorunları çözüme kavuşturması için yardımcı olan kişilerdir.

Psikoterapist Nasıl Olunur?

Psikoloji, psikolojik danışmanlık, psikolojik rehberlik veya psikoloji koçluğu eğitimi almış bireyler, psikoterapi için gerekli eğitimleri alarak psikoterapist olabilmektedirler. Psikoterapistlerin özelliklerine bakacak olursak, samimiyet, güvenilir bir ilişki kurabilme ve empati özellikleri başta gelmektedir. Her psikolog veya psikiyatr psikoterapist değildir. Psikoterapistlik eğitimi alınması gerekmektedir. Psikoterapist eğitimleri, bu kişilerin tüm psikoterapist yöntemleri kavramasını ve kişilerin ruhsal sorunlarını bu bağlamda çözebilme yetisi katmaktadır.

Psikoterapi  Nasıl Yapılır?

Psikoterapi, psikoterapistler tarafından yalnızca bireylere uygulanabileceği gibi, gruplara da uygulanabilmektedir. Genellikle varoluşçu psikoterapide seanslar gruplar halinde verilmektedir. Bu psikoterapi seanslarında bireylere, diğer bireyler ile arasındaki fark ve düşünceler benimsetilmektedir. Bu sayede çözüme daha kısa ve doğru bir yoldan ulaşılmaktadır. Psikoterapi uygulamaları, psikoterapi kuramları üzerine kurulur ve yönetilir. Bu psikoterapi kuramları daha öncelerde ortaya çıkan ruhsal bozukluklar üzerinden yola çıkılarak elde edilmiş ve her biri için ayrı bir yöntem geliştirilmiştir.
Psikoterapi tedavisi olmak isteyen bireyler, psikoterapistin yönlendirmesine göre bireysel psikoterapi veya grup psikoterapisi yöntemlerinden biriyle tedavi olabilirler. Bu yönteme karar verilebilmesi için öncelikle bireyin yaşadığı sorunun davranışlarına nasıl yansıdığına ve sorunun kökenine bakılması gerekmektedir. Psikoterapistler bireyin aile ile yaşadığı sorunlardan dolayı ruh sağlığının bozulduğunu düşünürse, bu bireylere aile psikoterapisi  uygulayabilir. Bu durum bizlere psikoterapi yönteminin tamamen bireyin bağlı olduğu soruna göre şekillendiğini göstermektedir.
Psikoterapi merkezlerinde uygulanan psikoterapi  teknikleri, psikoterapistin uygun gördüğü seans sayısı kadar uygulanır. Bireyin kaç seansa ihtiyacı olduğuna psikoterapistler karar vermektedir. Bireyin tüm sorunlarının çözülmesi ve iyileşme sürecine girmesine göre seansların sonlandırılmasına karar verilebilir.

 

 

 

Psikoterapi Yöntemleri Nelerdir?

Psikoterapiye başlamak isteyen bireyler, psikoterapi danışmanlarına başvurduğunda öncelikle kişilik testlerine tabi tutulurlar. Bu kişilik testleri psikoterapiste kişinin davranış yapısı hakkında bir ön bilgi sağlamaktadır. Bunun üzerine kişilerin çeşitli özellikleri saptanır, nerede yaşadığı, aile yapısı, nerede çalıştığı, inançları, eğitim düzeyi, yakın ilişkileri ve sorun yaşadığı ilişkileri gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olan psikoterapistler, kişinin sorununun kaynağına daha rahat ulaşabilmektedirler.  Kişilerin sorunlarına göre grup terapisine başvurulduğunu daha önce belirtmiştik. Peki nedir grup psikoterapisi? Grup psikoterapisi, bir veya birkaç lider eşliğinde aynı sorunu yaşadığı saptanan kişilere terapi uygulanmasıdır. Grup psikoterapisinin en büyük artısı, bireyin kendine ayna tutabilmesinin ve diğer bireylerin sorunlarının farkına varmasıdır. Grup psikoterapilerinde bireyler yalnız olmadıklarını hissederler. Bu sayede sorunlarının çözümüne daha kolay ulaşabileceği psikolojisini taşırlar. Sosyal fobi, kilo verme, sınav kaygısı gibi birçok ruhsal sorun grup psikoterapileri sayesinde kolayca aşılmaktadır. Genellikle 6-10 kişi arasında uygulanan bir psikoterapi yöntemi olan grup yöntemi, dinamik psikoterapi, bilişsel psikoterapi, psikodrama, sanat terapisi gibi yöntemler ile devam ettirilir.
Dinamik psikoterapi: Dinamik psikoterapiye göre ruhsal bozuklukların temelinde, çocukluk ve ergenlik döneminde anne ve baba ile kurulan ilişkiler yatmaktadır. Bu ilişki bozukluklarındaki davranışlar öğrenilerek bireylerin kendi ebeveynliğinde de uygulanmaktadır ve dinamik psikoterapinin alanını oluşturan sorun buradan doğmaktadır. Psikodinamik yöntemde bireyin duygu ve düşünceleri, ailevi, sosyal ve kültürel yapısı ile bir bütün olarak ele alınmaktadır. Dinamik psikoterapi tüm bu olgular içerisinde hastanın egolarını ve savunma mekanizmasını kapsar ve geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunur.

 

Psikoterapiye Nasıl Başlanır?

Psikoterapiye başlama kararı kimi zaman bireyin kendi verdiği bir karar kimi zamanda çevresinin zorlaması ile verdiği karardır. Psikoterapiye başlamak isteyen bireyler, psikolojik sorunlarının farkında olan ve çözüm arayan kişilerdir. Kendi yetkinliklerini ve özelliklerini fark ederek mutlu olmayı hedefleyen herkes psikoterapiye başvurabilir. Araştırmalar psikoterapi sonrasında bireylerin daha mutlu bir hayat yaşadığı ve çevresi ile daha iyi geçindiğini göstermektedir. Bu nedenle ruhsal problemler yaşadığınızı düşünüyorsanız ve çözüme kavuşarak mutlu olmayı hedefliyorsanız  mutlaka psikoterapiye başvurarak hedeflerinize ulaşmalısınız.

Psikoterapi Nerelerde Yapılır?

Psikoterapi merkezlerinde, psikoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Profesyonel olduğuna inanmadığınız hiçbir psikoterapi uygulamasına katılmamanız gerekmektedir. Psikoterapi uygulamaları mutlaka uzman kişiler tarafından uygulanmalıdır. Aksi durumda ruhsal bozuklukların ilerlediği ve içerisinden çıkılamaz bir hal aldığı gözlemlenmektedir. Psikoterapi merkezleri, ülkemizde hemen hemen tüm illerde bulunmaktadır. Psikoterapi İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya gibi şehirlerimizde psikoterapi danışma merkezleri tarafından uygulanmaktadır. Psikoterapi ücretlerini inceleyerek size en uygun olan psikoterapi merkezini seçebilir ve hemen yaşadığınız tüm sorunların çözümüne kavuşabilirsiniz. Günümüzde online psikoterapi yöntemleri de uygulanmaktadır. Daha uygun psikoterapi fiyatlarına ulaşmak isteyen bireyler, online psikoterapiyi de tercih edebilirler. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, mutlaka güvenilir bir kurumdan psikoterapi alınmalıdır. Psikoterapi eğitmelerinin kalitesi, kişilerin ruhsal sorunlarını çözümlemede ve iyileştirmede oldukça önemlidir.

Panik Atak Psikoterapisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Panik atak birçok kişinin karşılaştığı ruhsal bozukluklardan biridir. Bireyler genellikle panik atak sorununu kabullenerek hayatına devam etmeye çalışırlar ve hayat kalitelerini bu yönde düşürürler. Örneğin panik atak geçiren bireyler, ilk geçirdikleri yerlere gitmemeye özen göstererek kendilerine belirli kalıplar oluştururlar. Ancak bu en çok yapılan hatalardan biridir. Yapılan araştırmalar panik atak psikoterapisi ile birçok panik atak hastasının sağlığına kavuştuğunu göstermektedir. Psikoterapide tedavisi en kolay olan hastalıklardan biri olmasına rağmen bireylerin bu hastalığı kabullenmesi oldukça yanlıştır. Panik atak psikoterapisinde sıklıkla bilişsel davranışçı psikoterapi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemde öncelikle bireyler yaşadıkları sorun hakkında detaylı bilgi sahibi olurlar böylelikle aşılmasının mümkün olduğunu kabullenirler. Daha sonra bireyin kişilik özelliklerine göre psikoterapi çeşitleri uygulanarak panik atağın aşılması sağlanır ve bireyin hayatından kuralları kaldırmasına yardımcı olunur. Böylelikle panik atak terapisi etkili olarak bireyin daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşaması sağlanır. Unutmayın panik atak aşılamayacak bir problem değildir. İlerlemeden panik atak psikoterapisine başlayarak, panik atağın hayatınızı ele geçirmesine engel olabilirsiniz.

Psikanalitik Terapi Nedir?

Psikanalitik psikoterapide, kişilik id, ego ve süperego olarak üç sistemden oluşur.

-İd kısmı biyolojik,
-Ego kısmı psikolojik,
-Süperego ise sosyal bileşeni oluşturur.

Psikanalitik psikoterapi, kişilerin bu bileşenlerinden en çok etkileyeni analiz ederek, bunun üzerine yoğunlaşır ve buralardaki aşırılığı önlemeye çalışır. İd, kişinin her şeye sahi p olmak istemesi, zevk ve haz duygusu üzerine hayatını kurması ve mantıksız içgüdüsel isteklerinin gerçekleşmesini hedefleme durumudur. Ego, dış dünya ile iç istekler arasında bir köprü görevi görmektedir. Süperego ise kişiyi yargılar, iyiyi ve kötüyü baskılar, suçluluk ve değersizlik hissi verir. Psikanalitik psikoterapi, bireylerde bu duyguların hangisinin baskın olduğunu ve aşırı olduğunu inceler. Amacı bireyin bilinçdışı isteklerini, mantığa uygun hale getirerek, bireyi mutluluğa ulaştırmaktır. Psikanalitik psikoterapi yönteminde, oturumların düzenliliği, sürekliliği ve belirli bir plan dahilinde yapılması oldukça önemlidir.

Psikoterapi Ne Değildir?

Toplumda psikoterapi hakkında olumsuz bazı yargılar bulunmaktadır. Bunların başında psikoterapistlerin sadece sorunları dinleyen bireyler olduğu yargısı gelmektedir. Psikoterapistler bireyleri seans sırasında sadece dinlemezler, bireylerin anlattığı tüm olayları analiz ederek anlatılan tüm olaylar arasında bağlantı kurarlar. Ruhsal sorunlar yaşayan bireylerin yaşadığı bu olaylar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkararak sorunlar ile yüzleşmelerini sağlarlar.
Bir diğer olumsuz yargı ise, psikoterapinin çocukluğun ve geçmişin anlatıldığı bir seans olarak görülmesidir. Bireyler psikoterapi sırasında yalnızca çocukluğunda yaşanan sorunların konuşulacağını ve bunlar üzerine kurulacağını düşünürler ancak bu durum tamamen kişinin içerisinde bulunduğu ruhsal bozukluk ile doğru orantıdadır. Psikoterapistler kişilerin çocukluğunu dinleyerek sorunun buradan kaynaklanmadığını düşünerek yakın geçmişe yönelebilirler. Psikoterapide her bireyin hayatının farklı dönemlerinde sorun yaşamış olma ihtimali göz önünde bulundurulmakta ve buna uygun psikoterapi yöntemleri uygulanmaktadır.
Psikoterapi bireyleri yargılamaz ve eleştirmez. Psikoterapinin temel kuralı tüm bireyleri olduğu gibi kabul etmektir. Psikoterapistler empati yeteneği gelişmiş bireyler olarak sizleri sorunlarınızdan dolayı suçlamazlar ve bu sorunun kaynağının siz olmadığınızı bilirler. Sizlerin sorunun kaynağının kendiniz olarak görmekten çıkmanıza yardımcı olurlar.

Psikoterapinin Faydası Nedir?

Psikoterapi sayesinde bireyler kimse ile paylaşamadığı ve yalnızca kendilerine saklayarak ruhsal bozukluklara yol açan sorunlarını bir başkası ile paylaşma imkanı bulurlar. Bu paylaşım bireyleri rahatlatarak sorunların normalleşmesini sağlar. Çevresinde bulunan kişilere ruhsal sorunlarını anlatamayan bireyler psikoterapi sayesinde bu yükten kurtulurlar.
Ayrıca psikoterapistlerin bilgi ve deneyim birikimi sayesinde, yaşanan problemlerin sadece kendine has olmadığını ve tedavi olan insanların varlığını bilmek bireyleri rahatlatır. Hayatınızı objektif ve sizi eleştirmeden bakacak biri ile paylaşmak daha kalıcı çözümleri beraberinde getirir.

Psikoterapi sayesinde birçok bireyin psikolojik rahatsızlıklarını yendiği ve hayatına hedeflediği mutlulukta devam ettiği gözlemlenmektedir. Siz de içinizde yaşadığınız tüm sorunları, uzman psikoterapistler ile paylaşarak iyileştirme sürecine başlayabilirsiniz.

İyi Psikoterapist Nasıl Bulunur?

Psikoterapistlerin iyi bir eğitim alması gerektiğini daha önce vurgulamıştık. Bu psikoterapi danışmanlığı eğitiminin yanı sıra psikoterapistin iyilik derecesi her bireyin ihtiyacına göre farklı olabilmektedir. Bireyler kendilerine samimi gelen ve güvendikleri psikoterapistleri en iyi olarak görürler ve her bireyin güvenme eşiği farklılık göstermektedir. Burada en önemli nokta psikoterapi danışmanı ile psikoterapi hastasının arasında oluşan güven bağıdır.