Psikolog mu, Psikiyatrist mi? Hangisine gitmeliyim?

Her iki uzmanlık alanı da ruh sağlığı ile ilgilidir. Çoğunlukla da birlikte çalışırlar. Aradaki fark psikiyatristlerin tıp eğitimi almış olmalarıdır. Bu nedenle fiziksel kaynaklı psikiyatrik sorunların tanı ve tedavisi psikiyatristler tarafından planlanır. İlaç kullanımını gerektiren durumlarda reçete etme yetkisi psikiyatristlerindir. Bu nedenle herhangi bir ruhsal sıkıntı ile psikoloğa başvuran bir danışanın ilaç tedavisi alması gerekiyorsa, uzman tarafından psikiyatriste gönderilir.  Psikologlar, duygusal ve davranışsal sorunların nedenlerini araştırır ve çeşitli psikoterapi yöntemlerini kullanarak sorunun çözümünü sağlar.

Ruhsal sorunlar, beyinle ilgili fizyolojik bir nedene dayalı olabilir. Bazen de işlevsel olmayan, hatalı bir düşünceden kaynaklanıyor olabilir. Böyle durumlarda hastalar, kendilerini sıkıntılı durumdan kurtarabilecek hiçbir seçenek olmadığını düşünür ve çaresiz hissederler. Bu durumdaki bir kişiye farklı bakış açıları olduğunu göstermek işlevsel olmayan düşüncesini fark ettirmek ve sorunun çözümü için bazı davranış değişikliklerini gerçekleştirme cesareti kazanmasına yardımcı olmak psikoterapidir. Psikologlar bu sonuca ulaşmak için çeşitli terapi tekniklerini kullanırlar. Bazen hastaların hem psikoterapi görmeleri hem de ilaç tedavisi almaları gerekebilir böyle durumlarda ilacı bir psikiyatrist tarafından verilen bir danışanın tedavisi psikolog tarafından sürdürebilir ya da psikoterapi yapan bir psikiyatrist her iki tedaviyi de birlikte uygulayabilir.

YAZAR

Psikolog – Sevtap Çakmakçı

TARİH

26 Mayıs 2015
Related Projects